Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pierwsza klasa

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Pręgowie od 6 czerwca 2022 r. przeprowadza się rekrutację uzupełniającą do klasy I.

 Liczba wolnych miejsc :24 

 

KANDYDACI DO KLASY PIERWSZEJ

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Zgłaszanie dziecka z obwodu oraz rekrutacja do klasy pierwszej od 2022 roku odbywa się elektronicznie, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

System Elektronicznych Rekrutacji Gminy Kolbudy dostępny jest pod adresem https://kolbudy.rekrutacje.edu.pl
 

NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA RODZICA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYJMUJE SIĘ

  • dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;
  • dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w danej szkole zamieszkałe spoza obwodem danej szkoły, którym organ prowadzący wskazał miejsce odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Dzieci te przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu. Nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

Lp.

REKRUTACJA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie zgłoszeń dzieci odwodowych oraz kontynuujących  (w tym dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły uczęszczających do oddziału przedszkolnego w danej szkole oraz dzieci spoza obwodu, którym organ prowadzący wskazał miejsce odbycia rocznego obowiązku przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022)

6 kwietnia 2022 r.
godz. 8:00

15 kwietnia 2022 r.
godz.12:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 kwietnia 2022 r. 
godz. 8:00

29 kwietnia 2022 r.
godz. 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

10 maja 2022 r. godz. 13:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w placówce zakwalifikowania.

11 maja 2022 r.
godz. 8:00

20 maja 2022 r.
godz. 12:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.

26 maja 2022 r. godz. 13:00

Lp.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

6 czerwca 2022 r.
godz. 8:00

10 czerwca 2022 r.
godz. 12:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 czerwca 2022 r. godz. 13:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w placówce zakwalifikowania.

21 czerwca 2022 r. 
godz. 8:00

24 czerwca 2022 r.
godz. 12:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 lipca 2022 r. godz. 13:00

 

źródło: https://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/5919-rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-i-klas-pierwszych

Data dodania: 2022-07-18 14:17:14
Data edycji: 2022-07-19 09:04:23
Ilość wyświetleń: 440

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski
Gmina Kolbudy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej